पि एम किसान योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना ईकेवायसी करून लाभ घेण्यासाठी आवाहन

Spread the love

धाराशिव योद्धा
हनुमंत पाटुळे

कळंब दि.16(प्रतिनिधी) मा.तहसिलदार यांच्या आदेशानुसार दि.12/02/2024ते दि.24/02/2024 या कालावधीत CSC समाईक सुविधा केंद्रामध्ये दहा दिवस देशव्यापी मोहीम राबविल्या जाणार असुन शेतकऱ्यांनी या मोहिमेचा लाभ घ्यावा असे मंगरूळ येथील तलाठी श्री.डि.व्ही.सिरसेवाड पाटील यांनी सांगितले. गावातील केवळ ई केवायसी मुळे, प्रामाणिकरण न केल्याने या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना पात्र करण्यासाठी CSC सामायिक सुविधा केंद्रावर जाऊन प्रलंबित ईकेवायसी पूर्ण करावी. तसेच केंद्र शासनाच्या पीएम किसान योजनेचा सोळावा हप्ता फेब्रुवारी 2024 च्या शेवटच्या आठवड्यात वितरित करण्यात येणार असल्याने दिनांक 24 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत प्रलंबित ईकेवायसी धारकांनी ई केवायसी पूर्ण करून घ्यावी. याचबरोबर बँक खाते आधार संलग्न प्रलंबित लाभार्थ्यापैकी बँक खाते प्राधान्याने इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक IPPB मध्ये उघडण्यात यावी. व सर्वांनी या संधीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन मंगरुळ सज्जाचे तलाठी श्री.सिरसेवाड पाटील यांनी केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *